Vårt välgörenhetsprojekt

Indiens heligaste stad, Varanasi

Shaktimattan – omsorg i tillverkningen vid vår fabrik i Indien

Shaktimattan tillverkas i Shaktis Tempelfabrik, som vi valt att placera i Indiens heligaste stad Varanasi. Där har de heliga eldarna brunnit i 1000-tals år, och där integrerar vi tillgivenhet och arbete.

Tempelfabriken är byggd enligt Vastu Shastra

Shaktimattan skapas i medvetenhet och medkänsla

Shaktimattan skapas i medvetenhet och medkänsla. Vår intention är att det i alla led från tillverkning till användning skapas harmoni, för alla som kommer i kontakt med en Shaktimatta.

Må alla finna sann lycka.

Kvinnorna vid fabriken har bra arbetsförhållanden

Goda arbetsförhållanden och välgörenhet

Kvinnorna vid fabriken har bra arbetsförhållanden, med bra lön och bra arbetstider. När de är sjuka får de sjuklön. Vi har en anställd kokerska som lagar mat till arbetarna. En läkare kommer till fabriken en gång i veckan. Vi ger gratis läkarvård inte bara till våra arbetare och deras familjer, utan även till andra familjer som bor i grannskapet.

När du handlar en Shaktimatta bidrar du samtidigt till välgörenhet i och kring Shakti Tempelfabrik i Varanasi, Indien. Välj bland våra produkter och beställ idag!